☟ Plaf Magazine

Plaf Mag. is een nieuw academisch tijdschrift voor de filosofie. Door studenten een platform te bieden om hun papers te delen, hopen wij de filosofie ook voor hen tot een praktijk te maken. Voor ons vormt een PhD geen mogelijkheidsvoorwaarde om te filosoferen, en is een stoffige lade geen plek voor goede papers!

Komende lente komt de eerste editie van Plaf Mag. uit. Geprint en wel. Sta jij er dan in?

✑ Oproep: Stuur je papers eens op!

HaFilosoof!

Wij zijn het Platform voor de filosofie ⇝Magazine⇜ (kortgezegd, Plaf Mag.). Plaf Mag. is een peer reviewed academisch tijdschrift voor studenten. Twee keer per jaar publiceren wij een geprinte en een online versie.

Wij willen Plaf Mag. graag vullen met werk van jou, omdat we ervan overtuigd zijn dat ook jij iets zinnigs te vertellen hebt. Daarom roepen we je op om wat rond te scharrelen in je stoffige lade, en om er een paper uit te vissen dat ondanks je bescheiden CV toch een publicatie verdient. In de hoop dat jij je papers niet meer voor een cijfer schrijft, zullen wij je ook geen cijfer geven! Als we je werk publiceren krijg je enkel een review en een DOI-code. Dat is leuk want met een DOI-code kunnen jij en de rest van de wereld in het vervolg naar je paper refereren.

Wij vertrekken vanuit het idee dat je ook zonder een PhD een interessant argument kan maken. Van jou vragen we alleen dat jij je eigen argument serieus genoeg neemt om het naar ons te sturen. Meer specifiek; naar papers@plafmag.nl, onder vermelding van het onderwerp. De enige voorwaarde is dat jij nog in je bachelor of master zit, of je zo voelt, in ieder geval mag je geen PhD-student zijn. De voertaal mag zowel Engels als Nederlands zijn, al kunnen we met Frans of Duits misschien ook wel overweg.

Nu kan het zo zijn dat er op het moment niets in de lade ligt. Hoewel het een het ander nooit uitsluit, raden wij je aan om als de wiedeweerga een paper te schrijven, of je te mengen in het filosofisch debat door met Plaf ingezonden papers te reviewen. Lijkt optie je wat, stuur dan een berichtje met je interessegebied in de filosofie naar peerreview@plafmag.nl.

Schroom verder niet om ons te berichten als je nog vragen hebt. Dit kan door te mailen naar info@plafmag.nl. Wij horen graag van je!

Liefs, Plaf


✐ Call for Papers: Send us your work!

DearPhilosopher,

We are Platform for philosophy ⇝Magazine⇜ (put differently, Plaf Mag.). Plaf Mag. is an academic journal for students with a peer reviewed structure. Twice a year we publish an edition both in print and online.

We want to fill Plaf Mag. with your work, because we are convinced that you too have something relevant to contribute to the philosophical discourse. That’s why we ask you to open up your dusty old drawer, and to pick a paper that despite your modest resume deserves to be published. Hoping that you won’t write papers anymore solely to let them be graded, we won’t give you a grade either. We will give you a elaborate review and, if your paper is fit for publication, a DOI-code (which is very cool because with this code both you and the rest of the world can cite your paper in the future).

We believe that a PhD forms no necessary condition to make an interesting argument. The only thing we ask of you is that you take your own argument serious enough to sent it in. More specifically, to send it in to papers@plafmag.nl, stating the subject of your paper. The only constraint is that you’re either a bachelor or a master student, or at least not a PhD-student. You may write your paper in English, you may write it in Dutch, we might even be willing to consider German or French papers!

Surely one cannot always have an inexhaustible stock of papers just lying there in a drawer. Although the first does not rule out the latter, if this is the case we urge you to run straight up to the library and write one or step into the philosophical discourse by reviewing papers fit for publishing, together with Plaf. If you were to be interested in, then send a message stating your field of interest with respect to philosophy to peerreview@plafmag.nl.

Now, if you have any questions concerning Plaf Mag., do not hesitate and message us. You can send an e-mail to info@plafmag.nl.

We await replies with interest!

With love, Plaf


✔ Guidelines

Richtlijnen (dus uitzonderingen zijn mogelijk)
✔ Lengte: alles tussen de 2000-5000 woorden is toegestaan.
✔ Bibliografische conventies: we hanteren de Chicago style met in-text verwijzingen. Voorbeelden zijn hier te vinden.
✔ Abstract: vat in 100-300 woorden de kernpunten van je paper samen.
✔ Anonimiseer je document, maar vermeld je gegevens (naam, universiteit en opleiding) in de e-mail.

Guidelines (so exceptions are possible)
✔ Length: everything between 2000-5000 words is admissible.
✔ Bibliography: we use the Chicago style with in-text references. Examples can be found here.
✔ Abstract: please include a 100-300 word summary to describe the basic structure of your paper.
✔ Your document should be anonymized, but please mention your data (name, university and study program) in the e-mail.

✆ Contact

info@plafmag.nl.
facebook
Send us your papers papers@plafmag.nl
Want to be part of the peerreview team?peerreview@plafmag.nl
Voor onze vrienden van de belastingdienst:Ons beleidsplan en zo